POLITYKA PRYWATNOŚCI

Drogi Użytkowniku, O! Kot Vintage przywiązuje szczególną wagę do ochrony Twojej prywatności, danych osobowych oraz zapewnienie komfortu korzystania z serwisu www.okot.pl.

Poniższa Polityka prywatności zawiera informacje związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych RODO.

RODO. Jest to polski skrót określający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO ma zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE począwszy od dnia 25 maja 2018 r.

ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych osobowych oraz podmiotem zarządzającym serwisem jest:
Origin of Jan Jagodziński, ul. Grota Roweckiego 176, 52-214 Wrocław, NIP: 8992616635 REGON: 022249834

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkownika wykorzystywane przez www.okot.pl: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy i adres fakturowania, data urodzin, historia zakupów, informacje dotyczące płatności lub karty kredytowej, informacje dotyczące cech fizycznych, preferencje osobiste, jak również preferencje marketingowe i w zakresie plików typu cookies.

Twoje dane przetwarzane przez serwis www.okot.pl we wskazanych poniżej celach:
– możliwości zawarcia umowy sprzedaży
– możliwości dostarczenia zakupionych towarów. Twoje dane powierzane są [TUTAJ PODAJ KOMU POCZTA POLSKA/ INPOST ITP.]
– marketingowych, przesłania informacji o promocjach i nowościach w naszym .Podawanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. Użytkownik ma parwo do nie wyrażenia zgody.
– przechowywania danych do celów księgowych, logistycznych i podatkowych serwisu www.okot.pl. [TUTAJ BY WYPADAŁO PODAĆ KTO]. Firmy te gwarantują ochronę powierzonych im Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z Ustawy o ochronie danych osobowych RODO.

Dane podane przez użytkownika w formularzach są poufne i nie są udostępniane osobom nieupoważnionym, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami możemy udostępnić je podmiotom upoważnionym.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przechowywane są serwis www.okot.pl tak długo, jak jest to konieczne do realizacji powyżej wymienionych celów, chyba że przepisy prawne nałożą na serwis www.okot.pl obowiązek przechowywania ich przez dłuższy czas. Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak prowadzone będzie konto użytkownika w serwisie www.okot.pl. W przypadku danych związanych z zakupem towarów będą one przechowywane dłużej, z uwagi na nałożone na nas przez prawo obowiązki: podatkowe, prowadzenia rachunkowości, przechowywania danych w celach gwarancyjnych.

Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania danych osobowych po rozwiązaniu umowy bądź cofnięciu zgody tylko w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem.

COOKIES, ADRES IP

Strona internetowa www.okot.pl wykorzystuje pliki cookies. Serwis www.okot.pl jest w stanie uzyskiwać podstawowe informacje między innymi takie jak: częstotliwość odwiedzania serwisu przez użytkownika, jakie elementy serwisu www.okot.pl są najbardziej przydatne dla użytkownika, adres IP, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, czas wizyty, źródło wejścia. Informacje te wykorzystywane są jedynie w celu tworzenia statystyk dotyczących popularności strony internetowej. Każdy użytkownik ma prawo do odmowy zapisywania cookies na swoim komputerze. Wszystkie przeglądarka internetowe oferują możliwość automatycznego odrzucania cookies.

Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji można znaleźć u producenta używanej przeglądarki internetowej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator serwisu www.okot.pl na bieżąco uaktualnia stronę internetową, aby chronić ją przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Administrator kontroluje czynności dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownika serwisu www.okot.pl.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma cały czas kontrolę nad swoimi danymi oraz posiada prawa do:

– dostępu do swoich danych osobowych
– sprostowania bądź usunięcia swoich danych osobowych
– ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
– sprzeciwu
– wniesienia skargi do organu nadzorczego

W celu skorzystania ze swoich uprawnień bądź uzyskania informacji prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@okot.pl

PRAWA AUTORSKIE

© O! Kot Vintage – wszelkie prawa zastrzeżone
Wszystkie czynności związane z kopiowaniem, reprodukcją, retransmisją, redystrybucją materiałów ze strony www.okot.pl bez oficjalnej zgody właściciela serwisu są zabronione.